Dịch Vụ Thay Đổi Giấy Phép

Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi địa chỉ Doanh Nghiệp
 • Thay đổi vốn Doanh Nghiệp
 • Thay đổi tên Doanh Nghiệp
 • Thay đổi thành viên/ cổ đông
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 Trong quá trình hoạt động do nhu cầu của Công ty cần thay đổi những nội dung kinh doanh Chúng tôi đưa ra một số nội dung mà doanh nghiệp thường thay đổi và đây củng là những dịch vụ Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp tư nhân

 • Bổ sung ngành nghề.
 • Thay đổi tên công ty.
 • Thay đổi vốn kinh doanh.
 • Thay đổi trụ sở kinh doanh.
 • Bán công ty tư nhân.
 • Thay đổi con dấu.

  2. Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức:

 • Bổ sung ngành nghề
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Chuyển đổi loại hình công ty tnhh 1tv lên công ty tnhh 2tv
 • Thay đổi con dấu

3. Công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân:

 • Bổ sung ngành nghề
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)  

4. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • Bổ sung ngành nghề
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi thành viên
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
 • Thay đổi trụ sở
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Chuyển đổi loại hình công ty tnhh 2tv thành công ty tnhh 1tv
 • Chuyển đổi loại hình công ty tnhh 2tv lên công ty cổ phần 

 5. Công ty Cổ phần:

 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi cổ đông sáng lập
 • Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn)
 • Thay đổi trụ sở kinh doanh
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 6. Chi nhánh, Văn phòng đại diện:

Bạn cần thay đổi chi nhánh công ty, thay đổi văn phòng đại diện:

 • Thay đổi chi nhánh
 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh
 • Thay đổi tên chi nhánh
 • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văng phòng đại diện

 7. Địa điểm kinh doanh:

 • Thay đổi nội dung hoạt động
 • Thay đổi địa chỉ hoạt động
 • TThay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Việc thay đổi mỗi thông tin trong đăng ký kinh doanh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của công ty. Với thủ tục thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh, Chúng tôi sẽ trợ giúp bạn thông qua các dịch vụ sau:

 • Tư vấn nội dung cụ thể đối với vấn đề doanh nghiệp cần thay đổi.
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đăng ký lại con dấu (nếu cần).
 • Đăng bố cáo.

Và tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT:

Tóm tắt: (Gói dịch vụ đã bao lệ phí đkkd, lệ phí con dấu và lệ phí công bố thay đổi)

 • Gói 1 thay đổi giấy phép
 • Gói 2 thay đổi giấy phép, thay đổi mẫu dấu
 • Gói 3 thay đổi giấy phép, thay đổi mẫu dấu, chuyển thuế quận
 DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3
 Giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh 1.200.000 1.800.000 2.500.000
 Thời gian thực hiện 4 Ngày 5 Ngày 10 Ngày
 Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi ĐKKD
 Nộp và theo giỏi hồ sơ tại Sở KHĐT
 Nhận giấy ĐKKD theo ủy quyền tại Sở KHĐT
 Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp
 Làm thủ tục khắc mẫu dấu mới  
 Công bố mẫu con dấu cho cơ quan ĐKKD  
 Làm thủ tục thay đổi ĐKKD với cơ quan Thuế    
 Quyết toán hồ sơ chuyển quận    
 Hồ sơ quyết toán chuyển quận chỉ thực hiện khi thay đổi trụ sở công ty sang quận khác.
 • Giá dịch vụ trên bao tất cả các lệ phí nhà nước

* Cam kết:

 • Thời gian lấy giấy phép kinh doanh đúng hẹn.
 • Dịch vụ tận nơi miễn phí trong nội thành.
 • Không phụ thu bất cứ phí dịch vụ nào khác.

– Dịch vụ hồ sơ nhanh 1->2 ngày có Giấy ĐKKD. Hotline : 0944.98.16.18