Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô cũng như sự phát triển của Doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Tóm tắt : (Gói dịch vụ đã bao lệ phí đkkd, lệ phí con dấu và lệ phí công bố thay đổi)

 • Gói 1 Chuyển đổi giấy phép.
 • Gói 2 Chuyển đổi giấy phép, thay đổi mẫu dấu (có thay đổi tên công ty).
 • Gói 3 Chuyển đổi giấy phép, thay đổi mẫu dấu, thay đổi nội dung khác ngoài chuyển loại hình Doanh Nghiệp và chuyển thuế nếu chuyển quận.

GÓI DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP

Nội dung công việc:

 • Soạn thảo hồ sơ ĐKKD.
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 • Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
 • Tư vấn hỗ trợ sau thay đổi.

Tổng phí dịch vụ: 1.300.000 VND

Bao tất cả các lệ phí nhà nước.

CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP & DẤU

Nội dung công việc:

 1. Soạn thảo hồ sơ ĐKKD.
 2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
 3. Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
 4. Khắc dấu Doanh Nghiệp.
 5. Tư vấn hỗ trợ sau chuyển đổi.

Tổng phí dịch vụ: 1.700.000 VND

Bao tất cả các lệ phí nhà nước.

CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP – DẤU – THUẾ

Nội dung công việc:

 1. Soạn thảo hồ sơ chuyển cơ quan thuế.
 2. Nộp và nhận kết quả chuyển cơ quan thuế.
 3. Soạn thảo hồ sơ thay đổi ĐKKD.
 4. Nộp hồ sơ và nhận giấy phép ĐKKD.
 5. Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
 6. Khắc dấu Doanh Nghiệp
 7. Tư vấn hỗ trợ sau chuyển đổi.

Tổng phí dịch vụ: 2.500.000 VND

Bao tất cả các lệ phí nhà nước.