Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô cũng như sự phát triển của Doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, Công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Tóm tắt : (Gói dịch vụ đã bao lệ phí đkkd, lệ phí con dấu và lệ phí công bố thay đổi)

  • Gói 1 Chuyển đổi giấy phép.
  • Gói 2 Chuyển đổi giấy phép, thay đổi mẫu dấu (có thay đổi tên công ty).
  • Gói 3 Chuyển đổi giấy phép, thay đổi mẫu dấu, thay đổi nội dung khác ngoài chuyển loại hình Doanh Nghiệp và chuyển thuế nếu chuyển quận.
GÓI DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CTY GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3
 Giá dịch vụ chuyển đổi  1.500.000 2.000.000 2.500.000
 Thời gian thực hiện thủ tục. 7 Ngày 7 Ngày 7 Ngày
Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi Doanh Nghiêp
 Nộp hồ sơ ĐK tại Sở KHĐT.
 Nhận kết quả giấy ĐKKD theo ủy quyền.
Công bố chuyển đổi Doanh Nghiệp
Khắc dấu và công bố thay đổi mẫu dấu
 Thay đổi nội dung khác ngoài chuyển loại hình doanh nghiẹp.
 Dịch vụ tận nơi, nộp và nhận tất cả giấy phép, con dấu theo ủy quyền của Doanh Nghiệp.

Chuyển đổi loại hình Doanh Nghiệp trong đó được kèm theo thay đổi tên Doanh Nghiệp, Thành Viên, Cổ Đông, Vốn góp. Ngoài những nội dung đó, nếu thay đổi thêm những nội dung khác Elaw phụ thu thêm phí theo tưng nội dung.