Chi phí Doanh Nghiệp trong thời khủng hoảng kinh tế là khó khăn chung của Doanh nghiệp hiện nay. Nhưng hãy nghĩ đến thời gian mình bỏ ra để thực thiện những thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh khi thành lập công ty, thay đổi kinh doanh và các vấn đề Kế toán và Thuế . Thay vì Doanh Nghiệp thực hiện những thủ tục đó Elaw sẽ làm thay quý Doanh Nghiệp. Elaw đem lại cho Doanh Nghiệp những gói dịch vụ tiện ích và thuận lợi nhất về thủ tục pháp lý như: dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập chi nhánh, mua bán doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp và dịch vụ kế toán doanh nghiệp… với chi phí thấp nhất, thời gian thực hiện nhanh nhất (4 ngày làm việc). Khi cân nhắc chọn một dịch vụ tư vấn để mở công ty Quý Doanh Nghiệp nên nghĩ đến chất lượng dịch vụ hơn là chi phí dịch vụ.  “Elaw Hỗ Trợ Khởi Nghiệp”.


GIỚI THIỆU DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI

Bước Thực Hiện Đăng Ký Doanh Nghiệp:

 1. Xin giấy phép đăng ký Doanh Nghiệp.
 2. Khắc dấu Doanh Nghiệp.
 3. Đăng ký thuế cho Doanh Nghiệp mới thành lập.
 4. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 5. Khai báo thuế cho Doanh Nghiệp.

Chi tiết Dịch Vụ đăng ký Doanh Nghiệp Elaw Thực hiện:

 1. Xin giấy phép đăng ký Doanh Nghiệp: “Với nhiều dịch vụ tiện ích. Elaw sẽ cung cấp cho Quý Doanh Nghiệp gói dịch vụ đăng ký Doanh Nghiệp trọn gói”. Elaw thực hiện tất cả các công việc thay cho Quý Doanh Nghiệp tại bước xin giấy phép đăng ký Doanh Nghiệp
  • Tư vấn thủ tục và chuẩn bị hồ sơ đăng ký Doanh Nghiệp.
  • Nộp hồ sơ và nhận giấy Đăng ký Doanh Nghiệp thay cho Doanh Nghiệp tại sở KHĐT Tp.HCM.
  • Thời gian thực hiện 5 ngày làm việc xong.
 2. Khắc dấu Doanh Nghiệp: Elaw sẽ liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm thủ tục khắc dấu cho Doanh Nghiệp
  • Khắc con dấu.
  • Nhận con dấu.
  • Thời gian 1 ngày.
 3. Đăng ký thuế cho Doanh Nghiệp mới thành lập: Bước này là sau khi Doanh Nghiệp có giấy đăng ký Doanh Nghiệp và con dấu. Elaw liên hệ cơ quan thuế chủ quản để đăng ký thuế cho Doanh Nghiệp.
  • Chuẩn bị hồ sơ.
  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Chi cục thuế.
  • Hỗ trợ nộp các tờ khai thuế theo quy định.
  • Hỗ trợ đóng thuế theo quy định.
 4. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử: Sau khi có giấy phép, dấu và đăng ký thuế xong. Elaw liên hệ đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để mua gói hóa đơn cần sử dụng cho Doanh Nghiệp.
  • Thiết kế mẫu hóa đơn.
  • Công bố mẫu hóa đơn.
  • Hướng dẫn xuất hóa đơn.
 5. Khai báo thuế cho Doanh Nghiệp (Elaw hỗ trợ khai thuế kỳ đầu tiên miễn phí).
  • Nộp tờ khai thuế theo tháng/quý.
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn.
  • Nộp thuế.

Elaw cung cấp cho quý Doanh Nghiệp gói dịch vụ như trên:

 • Thành lập doanh nghiệp trọn gói (5 bước) bao lệ phí dkkd, dấu, công bố thành lập: Tổng phí dịch vụ 2.200.000 VNĐ
 • Chứng thư số điện tử Elaw sẽ mua hộ Quý Doanh Nghiệp và được nhà cung cấp giảm đến 30% các gói.
  • 1 Năm 1.700.000 (Chưa giảm giá)
  • 3 Năm 2.700.000 (Chưa giảm giá)
 • Hóa đơn điện tử giảm đến 500.000 phí dịch vụ. (Nhà cung cấp hóa đơn điện tử Viettel)
  • 300 Số hóa đơn chỉ 827.000 VNĐ
 • Thuế môn bài theo năm: 2.000.000 / 1 Năm.

Vậy Bạn còn chờ gì nữa. Hãy cùng Elaw khởi nghiệp thành công ! 

TÓM TẮT DỊCH VỤ

Thành lập doanh nghiệp trọn gói bao tất cả lệ phí: 2.200.000 VND

 • Hoàn thành dịch vụ Quý khác được :
  • Giấy phép công ty.
  • Công bố thành lập công ty.
  • Khắc dấu công ty.
  • Đăng ký thuế ban đầu.
  • Đăng ký tài khoản ngân hàng.
  • Khai báo thuế kỳ đầu tiên.
 • Chi phí khác:
  • Thuế môn bài 2.000.000 / 1 năm.
  • Chứng thư số điện tử Elaw sẽ mua và được nhà cung cấp giảm đến 30% các gói.
   • 1 Năm 1.700.000 (Chưa giảm giá)
   • 3 Năm 2.500.000 (Chưa giảm giá)
  • Hóa đơn điện tử giảm đến 500.000 phí dịch vụ
   • 300 Số hóa đơn chỉ 827.000

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ  GÓI DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

  TƯ VẤN MỞ CÔNG TY

  Nội dung công việc thực hiện:

  1. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.
  2. Tư vấn nộp và nhận giấy phép ĐKKD.
  3. Tư vấn khắc dấu và công bố mẫu dấu Doanh Nghiệp.
  4. Tư vấn công bố thành lập công ty trên cổng thông tin quốc gia.
  5. Tư vấn đăng ký thuế sau khi thành lập doanh nghiệp.
  6. Tư vấn khai thuế và nộp thuế theo quy đinh.
  7. Tư vấn đăng ký lao động và BHXH.
  8. Tư vấn tạo hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
  9. Tư vấn các thủ tục sau đăng ký doanh nghiệp

  Tổng giá dịch vụ : 450.000 VNĐ.

  Miễn phí dịch vụ thành lập công ty nếu sử dụng dịch vụ BCT của Elaw 12 tháng.

  Tư vấn hỗ trợ và hướng dẫn bạn các thủ tục tiếp theo để hoàn tất việc đăng ký doanh nghiệp nếu bạn có kế toán hỗ trợ

  GIẤY PHÉP & DẤU

  Nội dung công việc thực hiện:

  1. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.
  2. Nộp và nhận giấy phép ĐKKD .
  3. Khắc dấu và công bố mẫu dấu Doanh Nghiệp .
  4. Công bố thành lập công ty trên cổng thông tin quốc gia.
  5. Hỗ trợ mua chứng thư số điện tử .
  6. Hỗ trợ nộp tất cả tờ khai thuế ban đầu nếu mua chứng thư số tại elaw .
  7. Hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Nhà CC hóa đơn Viettel.
  8. Báo cáo thuế kỳ đầu tiên miễn phí.

  Đã bao lệ phí ĐKKD, dấu và công bố thành lập Doanh Nghiệp. Chưa bao gồm phí chứng thư số và hóa đơn điện tử.

  Thời gian thực hiện 4 ngày có giấy phép kinh doanh và ngày có con dấu.
  Tổng chi phí 1.500.000 VNĐ 

  (đã bao lệ phí phần đăng ký Doanh Nghiệp)

  GIẤY PHÉP – DẤU – THUẾ BAN ĐẦU

  Nội dung công việc thực hiện:

  1. Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.
  2. Nộp và nhận giấy phép ĐKKD .
  3. Khắc dấu và công bố mẫu dấu Doanh Nghiệp .
  4. Công bố thành lập công ty trên cổng thông tin quốc gia.
  5. Đăng ký thuế ban đầu tại Chi cục Thuế Quận/Huyện.
  6. Tư vấn mở tài khoản ngân hàng và đăng ký TKNH với Sở KHĐT .
  7. Hỗ trợ mua chứng thư số điện tử .
  8. Hỗ trợ nộp tất cả tờ khai thuế ban đầu .
  9. Hỗ trợ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Nhà CC hóa đơn Viettel.
  10. Báo cáo thuế kỳ đầu tiên miễn phí.

  Đã bao lệ phí ĐKKD, dấu và công bố thành lập Doanh Nghiệp. Chưa bao gồm phí chứng thư số và hóa đơn điện tử.

  Thời gian thực hiện 4 ngày có giấy phép kinh doanh.
  Tổng chi phí 2.200.000 VNĐ  (đã bao lệ phí)


  GÓI DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  THAY ĐỔI GIẤY PHÉP

  Nội dung công việc:

  • Soạn thảo hồ sơ ĐKKD.
  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
  • Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
  • Tư vấn hỗ trợ sau thay đổi.

  Tổng phí dịch vụ: 900.000 VND

  Bao tất cả các lệ phí nhà nước.

  GIẤY PHÉP & DẤU

  Nội dung công việc:

  1. Soạn thảo hồ sơ ĐKKD.
  2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
  3. Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
  4. Khắc dấu Doanh Nghiệp.
  5. Tư vấn hỗ trợ sau thay đổi.

  Tổng phí dịch vụ: 1.300.000 VND

  Bao tất cả các lệ phí nhà nước.

  GIẤY PHÉP – DẤU – THUẾ

  Nội dung công việc:

  1. Soạn thảo hồ sơ chuyển cơ quan thuế.
  2. Nộp và nhận kết quả chuyển cơ quan thuế.
  3. Soạn thảo hồ sơ thay đổi ĐKKD.
  4. Nộp hồ sơ và nhận giấy phép ĐKKD.
  5. Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
  6. Khắc dấu Doanh Nghiệp
  7. Tư vấn hỗ trợ sau thay đổi.

  Tổng phí dịch vụ: 2.200.000 VND

  Bao tất cả các lệ phí nhà nước.


  GÓI DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

  CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP

  Nội dung công việc:

  • Soạn thảo hồ sơ ĐKKD.
  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
  • Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
  • Tư vấn hỗ trợ sau thay đổi.

  Tổng phí dịch vụ: 1.300.000 VND

  Bao tất cả các lệ phí nhà nước.

  CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP & DẤU

  Nội dung công việc:

  1. Soạn thảo hồ sơ ĐKKD.
  2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả.
  3. Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
  4. Khắc dấu Doanh Nghiệp.
  5. Tư vấn hỗ trợ sau chuyển đổi.

  Tổng phí dịch vụ: 1.700.000 VND

  Bao tất cả các lệ phí nhà nước.

  CHUYỂN ĐỔI GIẤY PHÉP – DẤU – THUẾ

  Nội dung công việc:

  1. Soạn thảo hồ sơ chuyển cơ quan thuế.
  2. Nộp và nhận kết quả chuyển cơ quan thuế.
  3. Soạn thảo hồ sơ thay đổi ĐKKD.
  4. Nộp hồ sơ và nhận giấy phép ĐKKD.
  5. Công bố thay đổi đăng ký Doanh Nghiệp.
  6. Khắc dấu Doanh Nghiệp
  7. Tư vấn hỗ trợ sau chuyển đổi.

  Tổng phí dịch vụ: 2.500.000 VND

  Bao tất cả các lệ phí nhà nước.


  GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN

  GÓI HỖ TRỢ

  Áp dụng cho doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn


  Nội dung công việc:

  1. Tư vấn quản lý kế toán doanh nghiệp:
   • Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định
   • Hướng dẫn quản lý hóa đơn, lập hóa đơn tài chính
  2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý:
   • Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT
   • Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng/quý
   • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
   • Báo cáo thuế TNDN quý
  3. Quản lý sổ sách kế toán:
   • Lập phiếu thu chi, sổ nhật ký, sổ cái,….theo quy định
   • Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn
   • In sổ và đóng sổ kế toán
  4. Báo cáo quyết toán năm:
   • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
   • Bảng cân đối kế toán
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
   • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
   • Bảng cân đối tài khoản
   • Quyết toán thuế TNCN năm
   • Lập và nộp báo cáo thống kê
   • Đứng tên kế toán viên cho Doanh Nghiệp

  Phí dịch vụ: 500.000 VND

  Gói này áp dụng cho doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn.

  GÓI CƠ BẢN

  Áp dụng cho doanh nghiệp phát sinh hóa đơn ít hơn 25 hóa đơn/tháng


  Nội dung công việc:

  1. Tư vấn quản lý kế toán doanh nghiệp:
   • Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định
   • Hướng dẫn quản lý hóa đơn, lập hóa đơn tài chính
  2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý:
   • Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT
   • Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng/quý
   • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
   • Báo cáo thuế TNDN quý
  3. Quản lý sổ sách kế toán:
   • Lập phiếu thu chi, sổ nhật ký, sổ cái,….theo quy định
   • Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn
   • In sổ và đóng sổ kế toán
  4. Báo cáo quyết toán năm:
   • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
   • Bảng cân đối kế toán
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
   • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
   • Bảng cân đối tài khoản
   • Quyết toán thuế TNCN năm
   • Lập và nộp báo cáo thống kê
   • Đứng tên kế toán viên cho Doanh Nghiệp

  Phí dịch vụ: 700.000 VND

  Gói này áp dụng cho doanh nghiệp phát sinh hóa đơn dưới 25 tờ mỗi tháng và không bao gồm BHXH.

  GÓI HOÀN CHỈNH

  Áp dụng cho doanh nghiệp phát sinh hóa đơn dưới 25 hóa đơn/tháng và BHXH


  Nội dung công việc:

  1. Tư vấn quản lý kế toán doanh nghiệp:
   • Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định
   • Hướng dẫn quản lý hóa đơn, lập hóa đơn tài chính
  2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý:
   • Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT
   • Kê khai và nộp báo cáo thuế TNCN tháng/quý
   • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
   • Báo cáo thuế TNDN quý
  3. Quản lý sổ sách kế toán:
   • Lập phiếu thu chi, sổ nhật ký, sổ cái,….theo quy định
   • Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn
   • In sổ và đóng sổ kế toán
  4. Báo cáo quyết toán năm:
   • Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
   • Bảng cân đối kế toán
   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
   • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
   • Bảng cân đối tài khoản
   • Quyết toán thuế TNCN năm
   • Lập và nộp báo cáo thống kê
   • Đứng tên kế toán viên cho Doanh Nghiệp
  5. Đăng ký và theo dõi lao động:
   • Đăng ký lao động , BHXH, BHYT…
   • Theo dõi, tăng, giảm lao động…
   • Tư vấn chuyên sâu về kế toán – thuế – lao động…

  Phí dịch vụ: 1.200.000 VND


  GÓI DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

  Dịch vụ đăng ký lao động, đăng ký BHXH – BHYT – BHTN – Công Đoàn

  • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký và đưa chi phí lương hợp lý.
  • Tuân thủ đúng quy định hiện hành về chế độ bảo hiểm cho các doanh nghiệp.
  • Cam kết bảo mật tuyệt đối số liệu của khách hàng.

  I/ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG : (Doanh Nghiệp đã đăng ký lao động lần đầu)

  Phí dịch vụ : 3.000.000 đồng

  Công việc:

  1. Thay mặt DN làm việc với các cơ quan chức năng.
  2. Soạn thảo hồ sơ và đăng ký lao động với cơ quan nhà nước.
  3. Làm hồ sơ xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập công đoàn hoặc hồ sơ thành lập công đoàn.
  4. Xây dựng tiêu chuẩn và bảng mô tả chức danh công việc.
  5. Xây dựng và đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan nhà nước.
  6. Nộp hồ sơ đăng ký lao động và nhận kết quả.

  II/ DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ BHXH LẦN ĐẦU : (Doanh Nghiệp chưa đăng ký lao động lần đầu)

  Phí dịch vụ:

  Giá Dịch Vụ Số Lượng Lao Động
  1 -> 5 LĐ 6 >10 LĐ Trên 10 LĐ
   Tất cả các Quận 3.000.000 5.000.000 8.000.000
   Tất cả các Huyện 3.500.000 5.500.000 8.500.000

  Soạn thảo hồ sơ và thực hiện đăng ký Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, làm hợp đồng lao động, bảng lương. Đồng thời giải trình không bị truy thu đối với những công ty đã thành lập từ lâu hoặc truy thu theo yêu cầu của Quý Doanh nghiệp.

  Công việc:

  1. Thay mặt DN làm việc với các cơ quan chức năng.
  2. Soạn thảo hồ sơ và đăng ký BHXH lần đầu với cơ quan nhà nước.
  3. Bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ BHXH, thẻ BHYT cho doanh nghiệp.

  Thời gian hoàn thành và bàn giao kết quả hồ sơ lao động, hồ sơ bảo hiểm như thẻ BHYT, sổ BHXH, v.v… là 15 ngày.

  III/ DỊCH VỤ THEO DÕI BHXH, BHYT, BHTN HÀNG THÁNG:

  Phí dịch vụ: 1.000.000 đồng/tháng

  (Tùy theo số lượng người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN của Doanh nghiệp)

  Bao gồm những công việc sau:

  – Làm hồ sơ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và hồ sơ tai nạn lao động. Làm hồ sơ cấp sổ Bảo hiểm xã hội đã bị mất hoặc hư hỏng,  cấp sổ  Bảo hiểm xã hội,  điều chỉnh thông tin cá nhân, báo tăng giảm lao động,  điều chỉnh lương,  chốt sổ trả cho người nghỉ việc,  quyết toán công đoàn. Tính toán số tiền phải nộp  Bảo hiểm xã hội  và gia hạn thẻ cho người lao động. Báo cáo tình hình sử dụng lao động định kỳ và theo dõi làm hợp đồng lao động cho nhân viên. Đăng ký lại hệ thống thang lương theo Nghị định

  Ngoài ra chúng tôi còn nhận gỡ rối và dọn sổ sách cho công ty đã tham gia  Bảo hiểm xã hội  nhưng bị gián đoạn trong một thời gian dài hoặc không đối chiếu được số liệu với cơ quan  Bảo hiểm xã hội . Làm hồ sơ hưu trí, hồ sơ trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp  Bảo hiểm xã hội  1 lần.

  IV/ DỊCH VỤ CHỐT SỔ BHXH, BHTY TRỌN GÓI

  Phí dịch vụ:

  Giá Dịch Vụ Số Lượng Lao Động
  1 -> 5 LĐ 6->10 LĐ Trên 10 LĐ
   Tất cả các Quận 2.000.000 2.500.000 3.000.000
   Tất cả các Huyện 2.500.000 3.000.000 3.500.000

  Thông tin liên hệ Hotline : 0944.98.18.16.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *