Thủ Tục Khắc Dấu Tròn

Thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp

 • Khắc dấu tại cở sở khắc dấu
 • Tạo tài khoản đăng ký Doanh Nghiệp, Tạo Tài Khoản Công Bố Mẫu Dấu
 • Kích hoạt tài khoản,Tài Khoản Công Bố Mẫu Dấu
 • Công bố mẫu con dấu
 

Thông báo mẫu con dấu

Dịch vụ Công bố mẫu con dấu Doanh Nghiệp.

Dịch vụ tạo tài khoản Công bố mẫu con dấu.

Bảng Giá Dịch Vụ:

 • Khắc dấu : 400.000
 • Công Bố Mẫu Dấu : 300.000
 • Tạo Tài Khoản Đăng Ký Kinh Doanh Quốc Gia : 500.000
  • Giá trên chửa VAT.
  • Giao nhận tận nơi + 50.000

Thủ tục:

A. Thành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ

1.1 Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp thành lập mới) (mẫu quy định);

1.2 Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp thay đổi) (mẫu quy định);

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết

 Khi nhận được hồ sơ hợp lệ

C. Kết quảthực hiện – Giấy xác nhận về việc thực hiện đăng tải mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp