DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIẢI THỂ

GIẢI THỂ CÔNG TY

Elaw Hỗ trợ thủ tục giải thể Công Ty trọn gói tại các Quận/Huyện Tp.Hồ Chí Minh:

  Thủ tục : 
– Thực hiện thủ tục công bố giải thể Công ty tại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh.
– Thực hiện thủ tục đóng MST tại chi cục thuế. (hoàn tất nghĩa vụ thuế trước khi trả giấy ĐKKD)
– Thực hiện thủ tục trả giấy đkkd tại Phòng đăng ký kinh doanh.

  Thời gian :
– Công bố giải thể 5 ngày làm việc.
– Cơ quan thuế dự kiến 90 ngày (thời gian có thể nhiều hơn vì tuỳ hồ sơ quyết toán). 
– Phòng đăng ký kinh doanh: 7 ngày làm việc.
   Chi phí: 6.000.000 VND

Liên hệ tư vấn miễn phí: Zalo  – Phone : 0944.98.16.18
Email: dkkd.sale@gmail.com

ĐÓNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Elaw Hỗ trợ thủ tục đóng ĐĐKD tại Phòng Đăng Ký Kinh Doanh:

  Thủ tục : Thực hiện đóng địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh
  Thời gian :  5 Ngày làm việc.

Liên hệ tư vấn miễn phí: Zalo  – Phone : 0944.98.16.18
Email: dkkd.sale@gmail.com

GIẢI THỂ CHI NHÁNH (Phụ thuộc) – VPĐD

(Nếu Chi nhánh độc lập giá dịch vụ như Công Ty)

Elaw Hỗ trợ thủ tục giải thể Chi Nhánh – VPDD trọn gói:

  Thủ tục : 
– Thực hiện thủ tục đóng MST tại chi cục thuế. (hoàn tất nghĩa vụ thuế trước khi trả giấy ĐKKD)
– Thực hiện giải thể CN-VPĐD tại Phòng đăng ký kinh doanh

  Thời gian :
– Cơ quan thuế dự kiến 45 ngày. 
– Phòng đăng ký kinh doanh: 7 ngày làm việc.
   Chi phí:

Liên hệ tư vấn miễn phí: Zalo  – Phone : 0944.98.16.18
Email: dkkd.sale@gmail.com

Scroll to Top