DỊCH VỤ HỖ TRỢ VỀ THUẾ

DỊCH VỤ CỦA ELAW

Dịch vụ đăng ký thuế - khai thuế

Hỗ trợ khai thuế - đăng ký thuế - hồ sơ thuế

Dịch vụ quyết toán thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Dịch vụ làm sổ sách kế toán

Hoàn thiện lại hồ sơ sổ sách kế toán cho Doanh Nghiệp

Dịch vụ Kế Toán Thuế

Kế toán tổng hợp cho doanh nghiệp đảm bảo bảo mật, chính xác​

Dịch vụ chuyển cơ quan thuế

Chuyển thuế khác quận, khác tỉnh

Dịch vụ hỗ trợ khác

Dịch vụ hỗ trợ theo yêu cầu của Doanh Nghiệp

CHI TIẾT DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

I – Nội dung công việc của dịch vụ kế toán:

Elaw sẽ thay bạn thực hiện đầy đủ và chính xác các nội dung công việc sau:

 1. Phân loại, kiểm tra chứng từ gốc

Nhằm đảm bảo tính hợp lệ các chứng từ Elaw hỗ trợ kiểm tra toàn bộ chứng từ trước khi khai báo thuế cho Doanh Nghiệp:

 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn/chứng từ
 • Xử lý các tình huống: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ ….
 • Bổ sung các văn bản, chứng từ khác đảm bảo tính chặt chẽ và hợp lệ cho chứng từ gốc, đồng thời lập các văn bản thủ tục hành chính để đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ gốc.
 • Cân đối Giá trị gia tăng (đầu vào – đầu ra)
 • Tư vấn việc sử dụng, bảo quản hóa đơn/chứng từ đầu vào – đầu ra hợp lý.
 • Kiểm tra hợp lệ hoá đơn và chứng từ.
 1. Nhập liệu và lập chứng từ:

Chúng tôi sẽ giúp bạn nhật liệu vào phần mềm kế toán, sau đó hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán. Các công việc cụ thể bao gồm:

 • Nhập liệu
 • Báo cáo tổng hợp tồn kho
 • Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng
 • Phiếu thu – chi; phiếu nhập – xuất kho
 • Lập bảng lương và các mẫu biểu liên quan đến lao động
 • Lập các mẫu biểu như: bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng khấu hao TSCĐ,..theo quy định của pháp luật
 1. Lập và Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý theo quy định

Các báo cáo phải thực hiện bao gồm:

 • Báo cáo thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý theo đúng luật hiện hành.
 • Báo cáo thuế TNCN (thu nhập cá nhân) hàng tháng, hàng quý theo đúng luật hiện hành.
 • Báo cáo tạm tính thuế TNDN (Thu Nhập Doanh Nghiệp) hàng quý và nộp đúng hạn cho Nhà nước.
 • Kiểm tra hoá đơn vào ra và báo cáo sai sót, điều chỉnh, thay thế hoá đơn.
 1. Lập và Báo cáo thuế hàng năm cho công ty của bạn
 • Lập và nộp các loại báo cáo năm theo quy định như: Bộ báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN
 • Các loại báo cáo tài chính như: Bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ
 • Lập và nộp các mẫu biểu do phòng Thống kê yêu cầu hàng năm

II – Những giấy tờ bạn cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ kế toán – báo cáo thuế

Bạn sẽ chỉ cần phải cung cấp những hồ sơ, chứng từ như sau:

 • Hóa đơn đầu vào – đầu ra hàng tháng/quý
 • Tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu…
 • Các chứng từ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Sao kê các tài khoản ngân hàng
 • Chứng thư số để nộp báo cáo thuế.
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, bản lương…

Còn lại, chúng tôi sẽ làm hết cho bạn. Bạn chỉ cần tập trung vào công việc kinh doanh, mở rộng và phát triển công ty của mình.

Bạn cần 1 kế toán có chuyên môn nhưng chi phí lương cao,  nơi lam việc …., hạy lựa chọn cho Doanh Nghiệp một dịch vụ tốt để hỗ trợ bạn cho bước đầu khởi nghiệp

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

Bấm xem bảng giá nếu bạn đang xem trên điện thoại

I – Nhóm Ngành : Thương Mại – Dịch Vụ

STT

Số Hoá Đơn

/Tháng

Không Xuất Nhập Khẩu

Có Xuất Nhập Khẩu

Có phát sinh Lao Động và BHXH

1

Không phát sinh

500.000/Tháng

0

0

2

Dưới 10 Hoá Đơn

700.000/Tháng

900.000/Tháng

+ 300.000 Tháng < 10 Lao Động. Trên 10 lao động thoả thuận dịch vụ

3

Dưới 20 Hoá Đơn

1.000.000/Tháng

1.300.000/Tháng

4

Dưới 50 Hoá Đơn

1.500.000/Tháng

1.800.000/Tháng

5

Dưới 70 Hoá Đơn

2.000.000/Tháng

2.300.000/Tháng

6

Dưới 100 Hoá Đơn

2.500.000/Tháng

2.800.000/Tháng

7

Dưới 150 Hoá Đơn

3.000.000/Tháng

3.300.000/Tháng

8

Dưới 200 Hoá Đơn

3.500.000/ Tháng

3.800.000/Tháng

9

Trên 200 Hoá đơn

Thoả thuận dịch vụ

 

II – Nhóm Ngành : Sản Xuất – Xây Dựng – Nhà Hàng (Áp dụng cho cty có doanh thu dưới 10 tỷ/năm)

STT

Số Hoá Đơn/Tháng

Không Xuất Nhập Khẩu

Có Xuất Nhập Khẩu

Có phát sinh Lao Động và BHXH

1

Không phát sinh

500.000/Tháng

0

0

2

Dưới 10 Hoá Đơn

1.000.000/Tháng

1.300.000/Tháng

+ 300.000 Tháng < 10 Lao Động. Trên 10 lao động thoả thuận dịch vụ

3

Dưới 20 Hoá Đơn

1.500.000/Tháng

1.800.000/Tháng

4

Dưới 50 Hoá Đơn

2.000.000/Tháng

2.300.000/Tháng

5

Dưới 70 Hoá Đơn

2.500.000/Tháng

3.800.000/Tháng

6

Dưới 100 Hoá Đơn

3.000.000/Tháng

3.300.000/Tháng

7

Dưới 150 Hoá Đơn

3.500.000/Tháng

3.800.000/Tháng

8

Dưới 200 Hoá Đơn

4.000.000/ Tháng

4.300.000/Tháng

9

Trên 200 Hoá đơn

Thoả thuận dịch vụ

 

III – Chi nhánh:

STT

Đối Tượng

Cùng Tỉnh

Khác Tỉnh

Ghi Chú

1

Chi nhánh phụ thuộc

0

500.000/Tháng

 

2

Chi nhánh độc lập

Như công ty

Như công ty

 

 

Các khoản phụ thu khác ngoài gói dịch vụ cố định:

 •         Nếu vượt mức số lượng hoá đơn theo gói dịch vụ phụ thu 20.000/1 Hoá đơn cho nhóm I.
 •         Nếu vượt mức số lượng hoá đơn theo gói dịch vụ phụ thu 30.000/1 Hoá đơn cho nhóm II.
 •         Phụ thu phí xuất hoá đơn VAT thay cho doanh nghiệp: 500.000/1Quý xuất dưới 150 tờ.
 •         Phụ thu phí xuất hoá đơn VAT thay cho doanh nghiệp: 1.000.000/1Quý xuất dưới 300 tờ.
 •         Phụ thu báo cáo tài chính năm (áp dụng cho công ty đã pháp sinh doanh thu):

o   1 tháng dịch vụ/1 năm cho những công ty phát sinh dưới 100 hoá đơn/Tháng.

o   2 tháng dịch vụ/1 năm cho những công ty phát sinh trên 100 hoá đơn/Tháng.

 •        Phụ thu phí đi lại, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế 1 tháng dịch vụ/1 năm khi cơ quan thuế yêu cầu quyết toán.
Scroll to Top