Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh (mẫu quy định);

2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết : 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả thực hiện :

– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanhnếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

 

BẢN GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
 DỊCH VỤ THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GÓI DỊCH VỤ
 Giá dịch vụ  900.000
 Chuẩn bị hồ sơ.
 Nộp hồ sơ ĐK tại Sở KHĐT
 Giấy đăng ký hoạt động VPĐD.
 Địa điểm kinh doanh có thể trực thuộc Chi Nhánh hoặc Công Ty