Thay đổi tên doanh nghiệp

 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với doanh nghiệp tư nhân 
 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với công ty tnhh một thành viên
 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên
 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với công ty cổ phần
 • Đăng ký thay đổi TÊN DOANH NGHIỆP đối với công ty hợp danh

Thành phần hồ sơ

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi tên doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT:

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3

 Giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

1.200.000 1.800.000 2.500.000

 Thời gian thực hiện

5 Ngày 7 Ngày 14 Ngày

 Tư vấn trước khi thay đổi.

 Chuẩn bị toàn bộ hồ sơ thay đổi.

 Nộp và theo giỏi hồ sơ tại Sở KHĐT

 Nhận giấy ĐKKD theo ủy quyền tại Sở KHĐT

 Làm hồ sơ thay đổi con dấu tại CA Tp.HCM

 

 Nhận dấu theo ủy quyền tại CA Tp.HCM

 

 Công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp

 ✓

 Chuyển quận

   

 Hồ sơ quyết toán chuyển quận chỉ thực hiện khi thay đổi trụ sở công ty sang quận khác.

– Doanh Nghiệp khi thay đổi ĐKKD phải công bố nội dung thay đổi trên cổng thông tin Quốc Gia (Lệ phí công bố 300.000 nộp tại Sở KHĐT )

– Gói dịch vụ trên đã bao gồm phí công bố

Thời gian (ngày làm việc): 

– 1 ngày soạn hồ sơ
– 4 ngày có giấy phép mới
– 1 ngày cho khắc dấu và nhận dấu