Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1:

Thời gian làm việc:

• Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 17:00.

• Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30

+ Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư nộp hồ sơ tại bàn tiếp nhận, chuyên viên nhận hồ sơ của Phòng Đăng ký đầu tư kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ (hồ sơ có đủ giấy tờ theo thủ tục và được kê khai đầy đủ theo quy định), chuyên viên tiếp nhận sẽ nhận hồ sơ vào và cấp giấy Biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký đầu tư để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Ghi chú :

Trong trường hợp người đại diện pháp luật ủy quyền cho người khác đi nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì người làm thủ tục nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và giấy tờ sau:

  • Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Cách thức thực hiệnTrực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ gồm:

  1. Thông báo chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.
  2. Quyết định của Chủ DNTN/ Chủ sở hữu/ Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
  3. Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện.
  4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  5. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ:

 DỊCH VỤ GIẢI THỂ CHI NHÁNH  GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3*
 Giá dịch vụ giải thể Chi nhánh 1.000.000 2.500.000 3.500.000
 Xoạn thảo hồ sơ giải thể Chi nhánh.
 Thực hiện khóa mã số thuế Chi nhánh tại Chi Cục Thuế.  
 Quyết toán thuế và giải trình quyết toán thuế với cơ quan thuế.    
 Nhận kết quả khóa mã số thuế doanh nghiệp từ cơ quan thuế.  
 Trả dấu/xác nhận chưa khắc dấu tại Công an và nhận kết quả.
 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.
 Hướng dẫn thủ tục sau khi giải thể.
 DỊCH VỤ GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GÓI DỊCH VỤ
 Giá dịch vụ giải thể Văn Phòng Đại Diện 2.500.000
 Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế tại Chi Cục Thuế Quận.
 Trả dấu/xác nhận chưa khắc dấu tại Công an và nhận kết quả.
 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.  ✓
 Nhật kết quả giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư .
 Hướng dẫn thủ tục sau khi giải thể.
 DỊCH VỤ GIẢI THỂ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH GÓI DỊCH VỤ
 Giá dịch vụ giải thể Địa Điểm Kinh Doanh 900.000
 Nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư và nhận kết quả.

Giá dịch vụ phụ thuộc vào sổ sách  kế toán của Chi nhánh