Hồ Sơ Thay Đổi Kinh Doanh

Các nội dung thay đổi:

  • Thay đổi tên công ty.
  • Thay đổi thành viên công ty TNHH.
  • Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1TV
  • Thay đổi đại diện pháp luật.
  • Thay đổi vốn điều lệ (tăng/giảm vốn).
  • Thay đổi ngành nghề kinh doanh.
  • Cập nhật thông tin doanh nghiệp.
  • Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chuyển cơ quan quản lý thuế:

Thành phần hồ sơ:

Cách thực hiện:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc thông qua dịch vụ làm thủ tục đăng ký kinh doanh Elaw.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

1. Trước khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ( thay đổi địa chỉ công ty, tên công ty…), doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp, chuyển địa điểm, chuyển cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đăng ký doanh nghiệp, chuyển trụ sở công ty.

3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ tương ứng như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

5. Doanh nghiệp công bố các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

6. Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

a) Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

c) Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Tham khảo dịch vụ của Elaw Bảng giá dịch vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *