Các Khoản Phí Đăng Ký Kinh Doanh:

 • Cơ quan thu phí: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh.
  • Lệ phí : 200.000 VNĐ
 • Lệ phí làm con dấu thành lập doanh nghiệp (nếu như trước ngày 1/7/2015, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khắc con dấu tại Bộ Công an thì từ 1/7/2015 trở đi, Luật Doanh nghiệp 2014 trao quyền tự quyết về con dấu cho doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp sẽ tự chọn nhà cung cấp dịch vụ khắc dấu rồi làm thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định):
  • Cơ quan thu phí: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khắc dấu được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Lệ phí: 100.000 VNĐ – 400.000 VNĐ (phụ thuộc vào mẫu con dấu cũng như giá dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khắc dấu quý khách lựa chọn).
 • Phí  đăng ký bố cáo thành lập doanh nghiệp (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành đăng bố cáo thành lập trên một trong số tờ báo viết hoặc báo điện tứ 3 số liên tiếp):
  • Cơ quan thu phí: Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh.
  • Hóa đơn VAT giá 300.000/cuốn ( Nếu bạn in nhiều màu giá có thể cao và in số lượng nhiều có có thể giảm)

Phí mua chữ ký số và hóa đơn:

 • Cơ quan thu phí mua chữ ký số: cơ quan cung cấp chữ ký số mà quý khách lựa chọn.
 • Phí mua chứng thư số (thiết bị dùng để khai thuế và nộp thuế điện tử)
  • Các nhà mạng bán các gói như sau:
   • Gói 1 năm  giá : 1.786.000 (đã có VAT)
   • Gói 2 năm  giá : 2.663.000 (đã có VAT)
   • Gói 3 năm  giá : 2.991.000 (đã có VAT)
   • Nếu Elaw mua hộ bạn giá dịch vụ giảm 15%.
 • Phí in hóa đơn (tùy thuộc vào nhà in quý khách chọn để in hóa đơn) khoảng 150.000 VNĐ/ 5 cuốn.

Ngoài ra, sau khi thành lập doanh nghiệp thành công, doanh nghiệp của quý khách còn phải nộp các loại thuế như:

1) Thuế môn bài:

 • Thuế môn bài 1 năm tài chính ( tính từ 1/1 đến 31/12 của năm đó. Nếu bạn thành lập từ ngày 1/7 của năm thì bạn đóng ½ thuế môn bài của năm).
  • Bặc thuế môn bài phải đóng căn cứ theo vốn điều lệ đăng ký:
STT Bậc thuế môn bài Vốn điều lệ Doanh Nghiệp Mức đóng thuế / năm
1 Bậc 1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000đ
2 Bậc 2 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000đ
3 Bậc 3 Đơn vị phụ thuộc 1.000.000đ

2)Thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Kể từ ngày 6/8/2015 theo điều 1 Thông tư Số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính (Sửa đổi, sửa đổi bổ sung Thông tư 78):

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định như sau:
Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế) x (Thuế suất thuế TNDN)

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế – (thu nhập được miến thuế+ các khoản lỗ được kết chuyển)

 • Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

(Trước ngày 1/1/2016:
– Thuế suất 20% áp dụng cho những DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.
– Thuế suất 22% áp dụng cho những DN không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%.

Chú ý: Những DN mới thành lập thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20%.)
Từ ngày 1/1/2016 trở đi:
– Tất cả các DN đang áp dụng thuế suất 20 và 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế là 20%.

3)Thuế giá trị gia tăng:

Có 2 cách tính thuế GTGT quý khách cần lưu ý như sau:

 • Phương pháp khấu trừ thuế:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng (=) thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ (-) thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

 • Phương pháp tính trực tiếp trên gía trị gia tăng: (chỉ áp dụng đối với các đối tượng sau: Cá nhân sản xuất, kinh doanh và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ờ Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn, chứng từ để làm căn cứ tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; Cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.)

Giá trị gia tăng bằng gía thanh toán cuả hàng hoá, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán cuả hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải nộp các loại thuế khác như: thuế xuất nhập khẩu, thuế sử dụng đất, thuế tiêu thụ đắc biệt…

Ngoài những khoản phí, thuế trên Bạn không phải đóng bất cứ loại phí nào. Hãy liên hệ Elaw để được hỗ trợ thủ tục.