Thủ Tục Đặt In Hóa Đơn

Hướng dẫn các thủ tục để đặt in hóa đơn

 • Đề nghị xác nhận trước khi đặt in hoá đơn
 • Kiểm tra trụ sở
 • Đặt in hoá đơn
 • Phát hành hoá đơn để được phép sử dụng
 

Để làm thủ tục đặt in và sử dụng hoá đơn, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:  Đề nghị xác nhận trước khi đặt in hoá đơn

Doanh nghiệp nộp Đơn đề nghị xác nhận trước khi in hoá đơn (theo mẫu đính kèm) tới Chi cục thuế quản lý trực tiếp hoặc gặp cán bộ thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp để hẹn lịch đến kiểm tra trụ sở doanh nghiệp.

Bước 2: Kiểm tra trụ sở

Cán bộ thuế sẽ đến kiếm tra trụ sở chính doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện và chuẩn bị sẵn các giấy tờ sau:

 • Đã treo biển doanh nghiệp tại địa chỉ trụ sở chính;
 • Có Văn bản xác nhận quyền sử dụng địa chỉ trụ sở chính của công ty là hợp pháp (Hợp đồng thuê nhà, Hợp đồng mượn nhà Hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên Giám đốc công ty)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký mẫu dấu, Dấu tròn
 • Có bàn ghế, sổ sách và các vật dụng liên quan khác chứng minh công ty có hoạt động
 • Có hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc Cung cấp dịch vụ chứng tỏ công ty đã hoạt động và có nhu cầu xuất hoá đơn cho khách hàng.

Sau khi kiểm tra trụ sở hợp pháp và doanh nghiệp có hoạt động tại trụ sở, Chi cục thuế sẽ ra Biên bản đã kiểm tra trụ sở hoặc Xác nhận đã kiểm tra trụ sở.

Bước 3: Đặt in hoá đơn

Doanh nghiệp lựa chọn 01 công ty được phép in hoá đơn theo quy định của Tổng cục thuế.

Khi in hoá đơn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Bản sao Đăng ký kinh doanh công ty
 • Bản sao Chứng minh thư nhân dân của Giám đốc
 • Biên bản kiểm tra trụ sở hoặc Xác nhận của Chi cục thuế cho phép đặt in hoá đơn.

Bước 4: Phát hành hoá đơn để được phép sử dụng

Doanh nghiệp lập Thông báo phát hành hoá đơn theo mẫu của Tổng cục thuế (hiện tại theo phần mềm kê khai 3.1.7)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ phát hành hoá đơn đến Chi cục thuế quản lý trực tiếp, gồm:

 • 03 Thông báo phát hành hoá đơn (đã ký, đóng dấu), kèm theo 03 Hoá đơn mẫu (mỗi mẫu 03 liên) do Công ty in hoá đơn cung cấp;
 •  01 bản sao công chứng Đăng ký kinh doanh
 • Mang theo Hợp đồng đặt in, Biên bản thanh lý, Biên bản kiểm tra chất lượng để cán bộ thuế kiểm tra tính hợp lệ.

Doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hoá đơn từ ngày được phép sử dụng ghi trên Thông báo phát hành hoá đơn đã có xác nhận của Chi cục thuế